« Повернутися

КриКТехС 2015-5

Очередное заседание семинара состоится 2 июня (вторник) 2015 г., в 15:00 в аудитории 235 радиокорпуса Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

Тема заседания:

Методы и технологии тестирования объектно-ориентированного программного обеспечения и оценивания надежности инфокоммуникационных систем

Доклады:

Моделі, методи і технологія апріорного оцінювання показників надійності обліково-аналітичних інформаційних систем

Яремчук С.О., старший викладач, кафедра організації перевезень і управління на водному транспорті Ізмаїльського інституту водного транспорту

Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об'єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об'єктно-орієнтованого програмування

Доренський О.П., викладач, кафедра програмного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету

Дискуссия:

Гарантоспособность инфокоммуникационных систем

Певнев В.Я., к.т.н., доцент кафедры компьютерных систем и сетей, Национальный аэрокосмический университет «ХАИ»

Информация:

Информация о конференциях, семинарах, проектах

Харченко В.С., д.т.н., заведующий кафедрой компьютерных систем и сетей, Национальный аэрокосмический университет «ХАИ»


Навіґація по катеґоріях

Доповідачі