КриКТехС 2021-6

Чергове засідання семінару відбудеться 27 вересня (понеділок) 2021 р., о 15:30 онлайн в Google Meet

Тема:
Розроблення та впровадження безпечних і резильєнтних систем штучного інтелекту (Development and implementation of safe/secure and resilient AI systems)

Доповіді:
Москаленко В'ячеслав Васильович
(к.т.н., доцент, кафедра комп'ютерних наук, Сумський державний університет, докторант кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки ХАІ, технічний директор і засновник компанії Molfar.Tech, Лондон, Велика Британія).
Резільєнтні систем штучного інтелекту: огляд підходів та приклади впровадження

Каменєв Олександр Юрійович
(к.т.н., доцент, докторант, кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем, Український державний університет залізничного транспорту).
Розвиток інтелектуально-аналітичних підсистем (ІАП) залізничної автоматики (ЗА)

Інформація про проекти, конференції, семінари:
Ілляшенко Олег Олександрович
(к.т.н., доцент, кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, ХАІ),
Харченко Вячеслав Сергійович
(д.т.н., професор, кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, ХАІ).
Проєкт Horizon2020-ECHO: Ideathon on AI/ML Cybersecurity for Aviation/Space and Maritime Autonomous Transport


Навіґація по катеґоріях

Доповідачі