« Повернутися

КриКТехС 2023-05

Чергове засідання семінару відбудеться 30 травня (вівторок) 2023 р., о
15:30 онлайн в Google Meet за посиланням meet.google.com/coh-ieee-pfr
 
Тема:
Методи та технології контекстного і семантичного аналізу та оброблення даних та їх застосування в інтелектуальних навігаційних та медичних системах
(Methods and Technologies for Contextual and Semantic Data Processing in Intelligent Navigation and Medical Support Decision Making Systems)
 
Доповіді:
Ah Lian Kor
(Dr, Professor, School of Built Environment, Engineering and Computing, Leeds Becketts University, Great Britain)
Reza Amini
(PhD student)
Contextual Awareness for Smart Navigation
(Контекстна обізнаність для розумної навігації)

Гнатчук Єлизавета Геннадієвна
(к.т.н., доцент, кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет).
Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень (ППМР) з врахуванням цивільно-правових підстав (ЦПП)
(Theoretical and applied principles of information technology for supporting medical decision-making considering the civil law grounds)

Інформація про конференції, проєкти:
Харченко Вячеслав Сергійович
(д.т.н., професор, кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, ХАІ)
Події, проєкти і конференції 2023 р.


Навіґація по катеґоріях

Доповідачі